Stručně o… barvách kočičí srsti. 17) bílá kočka a…

Jací budou potomci, jestliže zkřížíme dvě bílé kočky? Na pohlaví zde nezáleží. Záleží na tom, jestli je bílá kočka alelově WW nebo Ww (viz článek o bílé barvě). Pokud budou oba rodiče WW, všichni potomci budou také pouze WW (oba rodiče tvoří pohlavní buňky – spermie a vajíčka – pouze s alelou W).

Stejně tak budou potomci pouze bílí, pokud bude jeden rodič WW a druhý Ww – budou mít alelové kombinace WW nebo Ww (jeden z rodičů sice tvoří polovinu pohlavních buněk s recesivní alelou w, ale ta po spojení s dominantní alelou W od druhého rodiče se v alelovém páru Ww potomka neprojeví, alela W ji svým účinkem zcela zakryje. Tento potomek má vlohu pro necelobílé zbarvení).

Jiná situace nastane, pokud budou oba rodiče Ww. Kromě alelových párů WW a Ww může vzniknout i alelový pár ww, což znamená, že takovýto potomek nebude mít celobílé zbarvení (oba rodiče tvoří polovinu pohlavních buněk s recesivní alelou w). V tomto případě bude záležet na ostatních alelách pro zbarvení, jakou barvu bude takový jedinec mít.

černý kocour
bílá kočka

Příklad: Jaké barvy můžou mít potomci, pokud zkřížíme bílou kočku a černého kocoura? (Nebudeme teď brát v úvahu další geny a vlohy, které mají vliv na barvy koček, jako je ředění, bílé skvrny, stříbřitost…) Víme přitom, že jeden z rodičů bílé kočky má černou barvu, druhý má bílou a je teoreticky WW a oo.

Černý kocour (o-/ww) produkuje ve spermiích pouze alelu nečervené zbarvení, a alelu w pro necelobílé zbarvení. Bílá kočka (oo/Ww) produkuje část vajíček s alelou pro nečervené zbarvení (o) a alelou w pro necelobílé zbarvení a část vajíček s alelou pro nečervené zbarvení (o) a alelou pro bílé zbarvení W. Jejich potomci tedy budou vypadat následovně:

bílí a/nebo černí

1) mohou mít kombinaci oo (kočičky) nebo o- (kocourci), a kombinaci ww, takže budou černí

  • po otci zdědí Y, kde se nenachází žádná alela pro barvu, a alelu w pro necelobílé zbarvení (kocourci)
  • po otci zdědí X, kde se nachází alela pro nečervené zbarvení, a alelu w pro necelobílé zbarvení (kočičky)
  • po matce zdědí X, kde se nachází alela pro nečervené zbarvení, a alelu w pro necelobílé zbarvení (obě pohlaví)

2) mohou mít kombinaci oo (kočičky) nebo o- (kocourci), a kombinaci Ww, takže budou bílí (s vlohou pro necelobílé zbarvení)

  • po otci zdědí Y, kde se nenachází žádná alela pro barvu, a alelu w pro necelobílé zbarvení (kocourci)
  • po otci zdědí X, kde se nachází alela pro nečervené zbarvení, a alelu w pro necelobílé zbarvení (kočičky)
  • po matce zdědí X, kde se nachází alela pro nečervené zbarvení, a alelu W pro necelobílé zbarvení (obě pohlaví)

Toto je pouze teoretický příklad. Je na něm vidět, že s bílou kočkou nemusí být o překvapení nouze, protože na první pohled není vidět, vlohy pro jaké další zbarvení může skrývat. Také platí, že i když se výskyt nějakých zbarvení u potomků teoreticky očekává, neznamená to, že se potomci se všemi předpokládanými barvami skutečně narodí (např. v uvedeném příkladu se také mohou narodit potomci pouze bílí nebo pouze černí, to je věc náhody).

Foto: zdroj wikipedie

Uložit

8 komentářů u „Stručně o… barvách kočičí srsti. 17) bílá kočka a…“

Napsat komentář