Žena v červeném

Drabble na téma: Dojem

Věnováno Monu

Pozoruji ženu v červeném. Prochází ulicí za oknem, kolem boků se jí vlní sukně rudých šatů. Sálá z ní jakási síla, vědomí vlastní hodnoty. Muži se za ní otáčejí.

Pozoruji ženu v červeném. Leží na posteli, hlavu podepřenou levou rukou, pravá jí spočívá na boku. Světlo prochází oknem a ozařuje její postavu v obtažených rudých šatech. Její pohled je vyzývavý a jako by pronikal až na dno duše.

Pozoruji ženu v červeném. Její oči na mě hledí vyčítavě a jaksi chladně. Ten pohled je určen tomu, díky němuž má kůži pokrytou zasychající krví zakrývající její chladné tělo jako červené šaty.

6 komentářů u „Žena v červeném“

Napsat komentář