Stručně o… HCM

Dnes navážeme na článek o birmách – jedna z nemocí, ke které mají birmy sklon, je HCM, nebo-li hypertrofická kardiomyopatie. Pokud se vám tedy minule birma zalíbila, ptejte se, zda jsou rodiče kotěte, které se vám tak líbí a uvažujete o něm, vyšetřeni na HCM…

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM)

Nejběžnější onemocnění srdce u domácích koček. U některých plemen se vyskytuje častěji (birma, britská krátkosrstá, mainská mývalí, ragdoll, perská, exotická, sphynx).

Toto onemocnění postihuje srdeční svalovinu (myokard), kdy její část bez zjevné příčiny ztluští (hypertrofuje). Touto postiženou částí bývá nejčastěji levá komora a srdeční přepážka. S největší pravděpodobností se jedná o poruchu metabolismu tvorby bílkovin srdečního svalu zapříčiněnou genovými mutacemi. Ztluštělá svalovina levé komory vyvolá zhoršení její funkce, tím dochází ke zpomalení toku krve a dalším možným příznakům.

U mainských mývalích koček byla objevena genová mutace odpovědná za vznik HCM u tohoto plemene. Dědí se autozomálně dominantně. Tato mutace je zjistitelná genovým testem v laboratoři. Ne všechny mainské mývalí kočky s pozitivním nálezem mají klinické příznaky, naopak existují takové, které jsou testovány negativně a klinické příznaky mají, což by znamenalo, že HCM u tohoto plemene má i další příčiny. U plemene ragdoll byla objevena genová mutace zapříčiňující HCM, ale jedná se o mutaci na jiném genu než u mainských mývalích koček. I u plemene ragdoll je k dispozici laboratorní test na tuto mutaci.

HCM u koček není zjistitelná hned po narození, objeví se nejdříve v 6 měsících života. Nejpozději byla zjištěna u 7 letých koček. Běžným klinickým nálezem je systolický dopředný pohyb mitrální chlopně. Může se vyskytnout srdeční šelest, ale ten bývá příznakem i jiných onemocnění srdce. U těžkých forem HCM se často rozvíjí levostranné srdeční selhání s edémem plic zapříčiněné těžkou diastolickou dysfunkcí levé komory. Často se také objevuje tromboembolie terminální části aorty, která se projevuje akutní bolestivostí a paralýzou pánevních končetin. Vzácně se vyskytuje náhlá smrt.

Toto onemocnění nemusí vyvolávat žádné klinické příznaky, záleží na stupni poškození srdeční svaloviny. Pokud se klinické příznaky vyskytnou, tak prvním příznakem bývá zhoršené dýchání (díky srdečnímu selhání) nebo bolestivost a paralýza pánevních končetin (díky tromboembolii). Tromboembolie je nejzávažnější komplikací. Trombus (krevní sraženina) vzniká obecně v levé srdeční předsíni díky pomalému pohybu krve, odkud putuje do krevního řečiště a usadí se nejčastěji v místě odstupu kyčelních tepen od aorty, což zapříčiní náhlou bolestivost a paralýzu jedné nebo obou pánevních končetin. Vzácně se může trombus usadit i na jiném místě, zejména v pravé hrudní končetině nebo v ledvinových tepnách.

Tromboembolie v těchto případech má obecně špatnou prognózu a přistupuje se k eutanazii.

Léčba HCM u koček neexistuje, podle klinických příznaků je možná pouze symptomatická léčba (zmírnění příznaků).

HCM se vyskytuje i u člověka, rozlišuje se 12 typů podle toho, na kterém z genů řídících tvorbu srdečních proteinů se vyskytne mutace. Existují genové testy a léčba, která podle závažnosti onemocnění kromě podávání léků může zahrnovat chirurgické řešení včetně transplantace srdce. U člověka se také častěji vyskytuje díky tomuto onemocnění náhlá smrt.

Hypertrophic_obstructive_cardiomyopathy

5 komentářů u „Stručně o… HCM“

Napsat komentář