Červené dveře

Téma: Tajemná noc

Drabble:

„Nyní tedy můžeme ‚případ červených dveří‘ uzavřít. Jak uvádíme výše, neshledali jsme důvody, které by opravňovaly k dalšímu šetření.

Je zaznamenáno, že několik lidí vidělo ve zmiňované ulici dům s červenými dveřmi, jak o tom svědčí jejich výpovědi. Také je uvedeno, že jisté osoby vešly za noci na prvního ledna těmito dveřmi dovnitř. Jejich totožnost se nepodařilo zjistit. Zvuky, které se té noci zpoza červených dveří ozývaly, svědkové popisují jako nelidské kvílení. Přivolaná policejní hlídka dveře vyrazila, ale našla jen prázdný prostor.

Nevysvětleno tak zůstává, proč ráno nebylo možno v uvedené ulici ani jejím okolí dům s červenými dveřmi najít.“