Jen pro vybrané…

Téma: Quod licet Iovi, non licet bovi

Drabble:

Malý chlapec bedlivě sledoval, jak jeho otec pracuje. Ten postupoval velmi pomalu. Nejdřív tělo pečlivě vymyl.

Poté vysypal dutinu břišní jemným pískem a zašil. Pak vzal do ruky na úzké pruhy nařezané kusy látky a začal tělo kousek po kousku ovinovat. Každý kus obvazu předtím namočil do vonných bylin a natřel pryskyřicí, takže obvazy pevně držely a nesmekaly se.

Hoch nakonec nevydržel a zeptal se: „Nás také po smrti nabalzamují a uloží do hrobky?“

Otec se ohlédl, plné ruce práce. „To jsou nápady. Copak ty nevíš, že se balzamují jen božské bytosti?“
Otočil se a dokončil balzamování faraonovy oblíbené kočky…